top of page

Leaders un jour leaders toujours

Public·14 membres

Niets Te Verbergen


Dit zijn slechts een paar voorbeelden van ontwerpverkenningstochten op het gebied van privacy die we hebben laten uitvoeren voor DDW van dit jaar. Het idee is om een debat op gang te brengen en te reflecteren op hoe het verzamelen van privacygegevens ons leven vormgeeft. Het idee 'ik heb niets te verbergen, dus waarom zou ik het erg vinden om mijn gegevens te delen?' voelt al achterhaald. Zoals de recente Netflix-documentaire The Social Dilemma aantoonde, zijn het niet de gegevens zelf die het probleem vormen; het gaat erom hoe die gegevens worden gebruikt om onze reacties, voorkeuren en gedrag te manipuleren. De zin 'als je niet voor een product betaalt, dan ben je het product' zou ons allemaal wakker moeten schudden.
Niets te verbergenIn het denken over privacy is de vraag niet zozeer of we iets te verbergen hebben, als wel of we iets te beschermen hebben. En daarop luidt het antwoord voor iedereen: ja. Dit besef heeft gevolgen voor ons persoonlijk leven, maar ook voor ons politieke denken.


Iemand die denkt dat hij of zij niets te verbergen heeft, blijkt na even doorvragen altijd wel iets te beschermen te hebben. Dat maakt privacy voor iedereen een relevant onderwerp. Daarom is het goed hierover na te denken, bijvoorbeeld bij het gebruik van apparatuur en apps. Maar privacy is dus ook een onderwerp dat van het meest persoonlijke een politieke kwestie maakt.


Identiteitsfraude, privacyschending, kopietje paspoort. Dit zijn allemaal termen waar we tegenwoordig onze ogen niet meer voor kunnen sluiten. We zijn allemaal kwetsbaar en we hebben allemaal wat te verbergen!


Als je tegen mij zegt dat je niks te verbergen hebt, dan wil ik weten wat je pincode en je banksaldo is, hoeveel je verdient, wat de reden van je laatste huisartsbezoek is geweest, met hoeveel mannen/vrouwen je naar bed bent geweest, of je teennagels bijt en ooit een SOA hebt gehad.


Het is niet voor niets dat in Nederland het recht op privacy is vastgelegd in de artikelen 10 tot en met 13 van de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastlegt. Toch zie ik dat we in onze samenleving bereid zijn om steeds meer privacy op te geven. Dit omwille van de (schijn)veiligheid.


Overigens betekent delen op Facebook niet per se dat je niets om privacy geeft, zegt Beate Roessler, hoogleraar ethiek en sociale filosofie aan de UvA. Ze verwijst naar onderzoek van de Amerikaanse sociologe Danah Boyd, dat aantoonde dat jongeren een andere definitie van privacy hanteren dan hun ouders. Het gaat er minder om wie toegang tot de data bewaakt, maar vooral wie de controle over een sociale situatie heeft.


Het gaat er bij privacy niet om of U iets te verbergen heeft. Het gaat om te voorkomen dat instanties misbruik maken van gegevens waarbij u als burger uiteindelijk wordt benadeeld. Het draait dus niet om veiligheid versus privacy. De werkelijke keuze draait om vrijheid versus controle.


Privacy beschermt ons tegen misbruik en fouten door de instanties en organisaties, ook als we op dat moment niets verkeerds doen. Privacy is een fundamentele menselijke behoefte. Privacy gaat om de vrijheid van het individu.


Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say. - Edward Snowden.Drie jaar na de Snowden leaks verbaast het me ten zeerste dat mensen nog steeds komen met het: 'Als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets te vrezen,'- argument.Privacy is een grondrecht. Zonder privacy heb je niet de mogelijkheid om jezelf te ontplooien of te uiten. Zonder privacy heb je geen zeggenschap over wat je wel of niet wenst te delen. Los van het feit of je wel of niets te verbergen zou hebben, zijn dat dingen die tot nadenken zouden moeten stemmen.Willen we een staat die zich zulk soort macht toeëigent voor de vage belofte van veiligheid? Willen we in een staat leven die alles gadeslaat en je schuldig acht totdat en tenzij je onschuld is bewezen?


Om een veilige samenleving te krijgen moet iets worden opgeofferd en dat dit de privacy is daar is niets aan te d oen.Om boeven te vangen, belastingontduiking tegen te gaan, en rechtse terrorisme op te sporen moet de overheid wel deze verstrekkende bevoegdheden krijgen, als je niks te verbergen hebt hoef je je ook geen zorgen te maken.


Krachtig zoals minister Plasterk zich tot doel stelt terreur en criminaliteit te bestrijden. Een nobel doel, zowel in als buiten verkiezingstijd.Je pakt toch ook geen criminelen als diender met één hand op je rug gebonden?Natuurlijk zegt de tegenstem bang te zijn voor het schenden van privacy.Maar wie niets te verbergen heeft vindt die angst koudwatervrees.In dit land springt iedereen meteen in elke schijnwerper die er maar te vinden is. Dus waarom zo bevreesd voor een streep daglicht?


"Maar wie niets te verbergen heeft vindt die angst koudwatervrees."U laat al uw persoonlijke mailtjes door uw vrouw lezen, thuis laat u altijd de wc deur wagenwijd open, wanneer iemand u vraagt om inzage in uw persoonlijke financiën geeft u die ruimhartig, wanneer ik bij u op bezoek kom mag ik door alle laden snuffelen.U heeft immers niets te verbergen


"The rule of law has regularized and maximized the injustice that existed before the rule of law, that is what the rule of law has done. Let us start looking at the rule of law realistically, not with that metaphysical complacency with which we always examined it before. When in all the nations of the world the rule of law is the darling of the leaders and the plague of the people, we ought to begin to recognize this."Natuurlijk heb ik iets te verbergen. Is het soms een deugd om een brave burger te zijn en in de democratie te geloven? Of is dat alleen maar naief?


U heeft niets te verbergen zegt u. Wilt u dan hier al uw gegevens bekend maken? En wat u gisteren allemaal precies heeft gedaan en gezegd? Uw financiele situatie? Alle ins en outs van uw relatie? Want dat is wat deze nieuwe wet beoogd te verzamelen. Van iedere Nederlander, stiekem en ongevraagd.


niets te verbergen? Dan graag je bankrekening nummer en je pincode en oh ja dan zeker ook geen probleem dat we audio/ video apparatuur in je gehele huis ophangen. en ook graag de wachtwoorden van je mails en alle mogelijke sites waarop je ingeschreven staat. en ook even je DIGI ID. moet ik nog even doorgaan of begrijp je inmiddels de stompzinnigheid van je eigen opmerking?


@HarbaDat is inderdaad erg verdacht, misschien aanleiding voor de AIVD om deze man/vrouw eens onder de loep te nemen want iemand die zegt niets te verbergen te hebben en zich alleen Bouwman noemt, daar klopt iets niet.


Vaak wordt er gesproken van het hoefijzermodel als het gaat om het duiden van populistisch rechts en populistisch links. Dan wordt er gezegd dat ze opmerkelijk dicht bij elkaar komen in plaats van dat ze juist ver van elkaar af staan.Maar ik zie het hoefijzermodel ook verschijnen in discussies over privacywetgeving en aanverwante onderwerpen. Zowel uiterst rechts (en dan doel ik op de Libertarische Partij en geestverwanten) als uiterst links zetten in op optimale privacy voor de burger. Uiterst rechts wil sowieso weinig tot niets met de overheid te maken hebben en uiterst links lijkt er vooral huiverig voor dat allerlei onterechte en/of dubbele uitkeringen boven tafel komen. Uiteindelijk vinden ze elkaar bijna...


@Marc: Nee, maar ik ben met 95% al behoorlijk tevreden, vooral in de wetenschap dat het per definitie nooit 100% kan worden.Helaas lijkt me, in het huidige tijdsgewricht, Big Brother (noem het inderdaad maar zo) noodzakelijk om de veiligheid van de burgers zo veel mogelijk te garanderen.En voor mij geldt heel simpel ook het klassieke standpunt: ik heb niets te verbergen. Nou ja, niets...


Eigenlijk is er altijd wel iemand die meekijkt met jouw online activiteiten. Zelfs als je niets te verbergen hebt, geeft dit een onaangenaam gevoel. Je weet niet wie er meekijkt en wat er vervolgens wordt gedaan met al deze persoonlijke informatie. De EU heeft wetgeving in het leven geroepen om daaraan paal en perk te stellen. Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) mogen bedrijven alleen tracking cookies bijhouden als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Toch gaat het bij veel bedrijven op dit punt nog wel eens mis. 041b061a72


  • À propos

    Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

     

    Maisons d'hôtes & Les Palmiers d"Amel partenaires et ateliers d'activités adaptées en plein cœur du sud du Maroc pour vos enfants/ados en situation d'handicap.

    bottom of page